top of page
header.jpg

עם החזרה ההדרגתית לשגרה, בית המדרש הוירטואלי של אנשי "רבנות ישראלית" סוגר את שעריו. תודה לכל מי שהיה איתנו - בהרצאות, בשיעורים, בישיבות המדיטציה ובקבלות השבת.

להתראות בעולם הפיזי!

bottom of page